Fellesarealet Holmen

Holmenhaugen Boligforening er medeier i Fellesarealet Holmen.

Det er godt kjent at hvert av områdene i Boligforeningen har hvert sitt fellesområde. Det som kanskje er mindre kjent, er at Boligforeningen også eier 35 % i ”Fellesarealet Holmen”. Disse to områdene er på til sammen 21 mål. Kort beskrevet omfatter ”Fellesarealet Holmen” området ved fotballbanen og barneparken, samt et mindre område i bekkedalen nedenfor broen som går til Holmen Stasjon. Det er et eget styre for Fellesarealet Holmen. Medlemmene i dette styret oppnevnes av  hver forening som eier området. Referat fra siste gjennomførte styremøte i FA er å finne her:

20150521 Fellesarealet Holmen referat

Styret forvalter områdene iht Sameieavtalen for områdene, samt at de arrangerer dugnader for å vedlikeholde og oppgradere områdene.

Sameieavtale