Forsikringsvilkår

Fra 1.12.2015 blir IF forsikring Holmenhaugen boligforenings nye forsikringsleverandør.  Tidligere avtale med Gjensidige avsluttes samme dato.

Polise nr. IF SP930368

Polise nr. Gjensidige 80677939

Informasjon om den nye forsikringsavtalen er distribuert til foreningens i desember mnd. En kort sammenfatning av avtalen med IF, samt gjeldende forsikringsvilkår er å finne i linkene under. Der vil du også finne all nødvendig kontaktinformasjon hos IF.

Forsikringsavtale IF

Forsikringsvilkår If