Gode råd og plikter

Etterisolering av vegger.
Ved etterisolering av vegger må innblåsningshullene tettes med en spuns av tre som slås inn til de sitter plant med kledningen. Spunsen sparkles og overmales med to strøk.

Vinduer.
Forandring av vindusåpning, inndeling av glassflater, utforming av selve vinduet, herunder også hengslingsmåten og materiale er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.
Unntatt søknadsplikt: Søknad kreves ikke hvis man setter inn nye vinduer nøyaktig lik de gamle.

Ytterdører.
Ved skifte av ytterdør i våre rekkehus må denne være mest mulig lik den originale døren. Dette gjelder i utførelse og farge.

Veranda. Innbygging av veranda er søknadspliktig.

Loft og kjeller.
Innredning av loft og kjeller til bolig eller annet formål enn forutsatt i den tillatelse som er gitt, er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Søknaden skal dokumenteres i samsvar med krav i plan- og bygningsloven med forskrifter og forestås av en ansvarlig søker som skal godkjennes av kommunen.

Det stiles krav til takhøyde, lysforhold og rømningsvei.

Alle innredninger må skriftlig meldes styret grunnet forsikringen.

Kjellergulv.

Under gulvet i de fleste kjellere går det kloakkrør. Disse rørene ble lagt rundt 1950.

Rust og setninger kan nå ha tært sterkt på rørene og de bør inspiseres hvis en skal hugger opp gulvet.

Må foreningen hugge opp gulvet grunnet forstoppninger, vil vi kun sette det tilbake i den stand som det var etter ferdigstillelsen i 1950.

Råd for å redusere fuktighet i kjeller.
1. Sett inn minimum to lufteventiler.
2. Avløpsvann fra kum og vaskemaskin må gå i rør frem til sluk.
3. Velg tørketrommel som ikke avgir fuktighet.
4. Unngå å tørke klær i kjelleren
5. Led vannet fra takrenner ut i en steinfylling min. 3meter fra husets grunnmur.
6. Unngå overdreven vanning av blomster og busker langs grunnmur.