Styrerepresentanter

Område Styrerepresentanter Vararepresentanter Valgkomite
Vestre Ane Skjønsberg Dayton Skjerve- Gordley Ida Ødegaard
Midtre Geir Gamme Øystein Thuen Hanne Gamme
Søndre Arild Saga Klara Vatn Ellen K. Evensen
Nordre Marius Eriksen Marit Lefdal Marion Josefsen