Styrerepresentanter

Område Styrerepresentanter Vararepresentanter Valgkomite
Vestre Marianne Lind John Cato Løvås Finnebråten Ida Ødegaard
Midtre Geir Gamme Øystein Thuen Hanne Gamme
Søndre Arild Saga Klara Vatn Ellen K. Evensen
Nordre Stepanie Bjøro Marit Lefdal Marion Josefsen